Cuda architektoniczne

Style architektoniczne

Historyzm w architekturze

Historyzm to jeden z nurtów w XIX-wiecznej architekturze światowej. Polega na naśladowaniu konwencji, które miały miejsce w poprzednich epokach. Jest również nazywany tzw. kierunkiem nietwórczym i eklektycznym, czyli bazującym na...

New Classical architecture (współczesny historyzm)

Styl „New Classical architecture” określany również jako „współczesny historyzm”, nawiązując do architektury klasycznej, a także antyku i renesansu, nie jest jednolitym stylem architektonicznym. Stanowi raczej kontynuację stylów historycznych, podnosząc architekturę...

Klasycyzm w architekturze

Klasycyzm to nurt w sztuce, literaturze, ale i w architekturze, który czerpie garściami z antyku. W związku z tym klasycystyczne budowle są minimalistyczne i proste w formie. Rozwinął się w...

Brutalizm w architekturze

Brutalizm, znany również jako architektura brutalistyczna, jest stylem, który pojawił się w latach 50. i wyrósł z początku XX wieku z ruchu modernistycznego. Brutalistyczne budynki charakteryzują się masywnym, monolitycznym i...

Architektura rokoko

Rokoko to nurt w sztuce, szczególnie w architekturze wnętrz, który występował w Europie w latach 1720-1790. Rokoko bywa uznawane za końcówkę baroku, choć było mocno przeciwstawne do brakowej stylistyki, zwłaszcza...

Neoklasycyzm w architekturze

Neoklasycyzm to nurt w architekturze i sztuce, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Nawiązywał on do tradycji klasycznej, był jej rozwinięciem, m.in. poprzez redukcję architektury do najważniejszych elementów oraz...

Konstruktywizm (styl w architekturze)

Co to jest konstruktywizm? Jest to jeden ze współczesnych kierunków sztuki. Sprzeciwia on się tradycyjnym przedstawieniom oraz sam tworzy nowe zasady. Kierunek ten powstał w Rosji w XX wieku. Jego...

Tańczący Dom w Pradze

Architektura dekonstruktywistyczna

Dekonstruktywizm w architekturze narodził się pod koniec lat 80. XX wieku. Główne cechy tego kierunku to budynek rzeźba, prowokacja i forma ponad funkcją. Charakteryzuje się on zaskakującymi kształtami, oderwaniem od...

Architektura ekspresjonistyczna

Charakterystyczne elementy architektury są wyznacznikiem stylu, jaki wykształca się w określonych czasie. Kilkunastoletni okres na początku XX wieku silnie zaznaczył się w różnych aspektach architektury użytkowej i zabytkowej. Ekspresjonizm, bo...

most Aleksandra III

Architektura secesji

Secesja była kierunkiem w sztuce, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku. Wywarła ona dużo silniejszy wpływ na architekturę wnętrz oraz wzornictwo niż architekturę, choć istniejące do tej...

1 2