Cuda architektoniczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

5 kwietnia 2017 0 komentarzy

plan zagospodarowania

irklig/bigstockphoto.com

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to powszechnie wiążący akt prawa miejscowego, uchwalany przez rady gmin. To, czy zostanie uchwalony dla określonego obszaru zależy wyłącznie od decyzji gminy, nie jest to bowiem obligatoryjne. W sytuacji, gdy brak jest planu dla danego terenu, zmiana jego zagospodarowania odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawę wydawania planu stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego celem jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, a także określenie warunków zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

MPZP określa jakie inwestycje mogą powstać na obszarze nim objętym. Akty te są ogólnodostępne, a wgląd do nich można uzyskać w siedzibach gmin, a coraz częściej również na ich stronach internetowych. W planie znajdują się informacje takie jak np. przeznaczenie terenu, rodzaj zabudowy, jaka może na nim powstać, odległość między budynkami oraz ich wysokość, dopuszczalna powierzchnia budynków, geometria dachu, sposób usytuowania go względem drogi, rodzaje instalacji, jakie można do niego podłączyć, a nawet kolor elewacji.

W zależności od szczegółowości planu takich wytycznych może być jeszcze więcej. A im więcej plan zawiera szczegółów tym lepiej dla osób, chcących na danym terenie budować, ponieważ pozostawia to mniejsze pole dla urzędniczej interpretacji. W planie miejscowym można również sprawdzić plan zagospodarowania pobliskich terenów, co ma duże znaczenie dla osób zastanawiających się nad zakupem działki. Dzięki temu mogą upewnić się, czy w pobliżu nie powstanie droga szybkiego ruchu albo wysypisko śmieci.

Architekt przed przystąpieniem do sporządzenia projektu domu i zabudowy działki, musi zapoznać się z MPZP. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem, do właściwego ze względu na położenie nieruchomości urzędu gminy, o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu, który obejmie teren działki oraz tereny działek do niej przyległych. Gmina powinna wydać te dokumenty w ciągu miesiąca. Aby lepiej zapoznać się z jego treścią, warto w urzędzie albo na stronie internetowej zapoznać się z użytymi w planie definicjami. Jeśli gmina nie uchwaliła planu dla danego terenu należy starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

W planie znajdują się istotne wytyczne dla osoby projektującej dom czy budynek mający powstać na działce. Dzięki temu będzie wiedziała na ile kreatywności w swojej pracy może sobie pozwolić, a na ile będzie ona ograniczona postanowieniami planu, np. co do wysokości budynku, jego bryły, czy koloru dachówki.

Dodane w kategorii: Baza wiedzy
Tagi: prawourbanistyka

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *