Cuda architektoniczne

Dominik Merlini

24 lutego 2021 0 komentarzy

XVIII wiek to okres działania w Polsce najznamienitszych architektów ze słonecznej Italii. Jednym z nich był Dominik Merlini, które na stałe zapisał się w architektonicznych kartach historii naszego kraju.

Architekt XVIII-wiecznych władców

Urodził się w 1730 roku. Mając dwadzieścia lat wyemigrował do Warszawy, gdzie mieszkała jego rodzina. W szybkim czasie zdobył zaufanie aktualnie sprawującego rządy Augusta III Sasa, który powierzył mu stanowisko królewskiego architekta, a także późniejszego władcy Stanisława Augusta Poniatowski, który mianował go najważniejszym architektem kraju. Swoje umiejętności rozwijał pod okiem Jakuba Fontany.

Merlini podczas sprawowania swoich obowiązków był odpowiedzialny za stan i wygląd powstałych we wcześniejszych latach budynków. Znany był również z gruntownych zmian, które przeprowadzał. Dlatego często błędnie uznawano go za twórcę obiektów, które jedynie restaurował.

Najsłynniejsze budynki Dominika Merliniego

W Polsce nadal możemy podziwiać jednak wiele budowli, których autorstwo Merliniego jest niezaprzeczalne. Do najbardziej charakterystycznych jego projektów zalicza się:

  1. willa własna zlokalizowana przy placu Trzech Krzyży w Warszawie,
  2. Pałac Królikarnia przy ulicy Puławskiej 113a w Warszawie,
  3. Brama Grodzka znajdująca się w Lublinie,
  4. Cerkiew wyznania greckokatolickiego i monaster pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie,
  5. Ratusz w Piotrkowie Trybunalskim,
  6. Budynki znajdujące się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Łazienki w Warszawie: Pałac Myślewicki, Wodozbiór, Ermitaż, Nowa Kordegarda czy też Stara Pomarańczarnia.

Styl Merliniego

Dominik Merlini tworzył w panującym jeszcze w tamtym okresie stylu późnego baroku. Z czasem tworzone przez niego projekty przybrały formę bardziej klasycystyczną, do czego w dużej mierze przyczynił się władca Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski.

Można w nich odnaleźć nawiązanie do wielu budowli z czasów Starożytnego Rzymu. Chętnie wzorował się również na Andrea Palladim. Przyglądając się projektom zrealizowanym przez Dominika Merliniego można dojrzeć charakterystyczne elementy, które wyróżniały go na tle konkurencji. Należały do nich: portyk kolumnowy, wykonane z kamienia balustrady znajdujące się na zakończeniach fasady i wsporniki wykonane w ozdobnej formie.

Łącznie w Polsce powstało około 50 budowli zaprojektowanych i zrealizowanych przez Dominika Merliniego. Nie były to jednak wyłącznie projekty i zlecenia króla, ale także dwory i rezydencje magnackie wykonane na prywatne zlecenie ich właścicieli.

Niestety wiele z projektów tego tworzącego w XVIII wieku znakomitego włoskiego projektanta nie doczekało do czasów współczesnych. Działania wojenne prowadzone w ramach II wojny światowej sprawiły, że te architektoniczne dzieła sztuki zostały zrównane z ziemią. Te, które udało się uratować odtworzono i odrestaurowano.

Dominik Merlini poprzez swój talent i ciężką pracę zapisał się na stałe w historii polskiej architektury. Zmarł w wieku 67 w Warszawie. Jego grób można odnaleźć w katakumbach na Powązkach.

Dodane w kategorii: Słynni architekci
Tagi: architekci z Włoch

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *