Cuda architektoniczne

Konstruktywizm (styl w architekturze)

1 października 2018 0 komentarzy

Co to jest konstruktywizm?

Jest to jeden ze współczesnych kierunków sztuki. Sprzeciwia on się tradycyjnym przedstawieniom oraz sam tworzy nowe zasady. Kierunek ten powstał w Rosji w XX wieku. Jego wpływ możemy dostrzec zarówno w malarstwie, scenografiach teatralnych, jak i w architekturze. Za pierwsze dzieło, które opierało się na założeniach konstruktywizmu uznaje się niezrealizowany projekt pomnika III Międzynarodówki Władimira Tatlina. Miał on mieć bowiem postać spiralnej wieży o wysokości 400 metrów, w którą wplecione miały być pomieszczenia użytkowe w kształcie brył. Za przedstawicieli tego kierunku uznaje się, np.: Paula Artaira, Iwana Leonidowa, Hannesa Meyera, Maxa Berga i wielu innych. Kierunek ten stał się najistotniejszym kierunkiem architektonicznym w ówczesnej ZSRR.

Jakie były zasady konstruktywizmu?

Choć styl konstruktywistyczny ma bez wątpienia wartości artystyczne, to na początku, gdy powstał, stosowany był przede wszystkim do budownictwa komunikacyjnego, jak również przemysłowego. Miało to na celu bowiem stworzenie odpowiedniej konstrukcji, co w tego typu budynkach było niesprzecznie na pierwszym miejscu, ale też udowodniono, że takie budynki mogą mieć również wartości estetyczne.

Kierunek ten skupiał się przede wszystkim na analitycznym podejściu do rzeczywistości. W architekturze często stosowane były wyszukane układy konstrukcyjne. W budowanie chętnie korzystano z kratownic i cięgien. Analizowano jakość materiałów, użytych do tworzenia konstrukcji i wykonywano liczne obliczenia. Zastosowana wtedy forma architektoniczna była uzależniona od tego, jakich materiałów używano. Bardzo często zdarzało się, że kształt budynku pochodził z przeniesienia wykresu zginających się momentów na realną konstrukcję, tak aby przekroje elementów konstrukcyjnych i ilość zastosowanego do budowy materiału były najmniejsze, a jednocześnie by podkreślały one zdolności architektoniczne twórców i kunszt budynku.

Zasady, którymi kierowali się konstruktywiści były całkowitym przeciwieństwem dotychczasowych zasad. Przyjęli oni bowiem anonimowość architektury. W budownictwie przejęli także liczne metody przemysłowe, przejmując równocześnie marksistowskie idee społeczne. Klasyczna forma konstruktywizmu podkreślała też znaczenie samego procesu budowlanego. Objawiało się to wówczas wprowadzeniem do architektury elementów, które wskazywałyby na możliwość kontynuacji budowy. Pojawiały się wtedy w budowli takie elementy jak np. maszty, stropy itp. Istotne jest również często wykorzystywane podkreślanie kontrastów między ciężkimi i lekkimi elementami budowli. Miało to na celu stworzenie wrażenia, że budowla opiera się prawie grawitacji.

Podsumowanie

Konstruktywizm jest to współczesny kierunek architektoniczny, powstały w XX wieku w Rosji. Jego założeniem jest podkreślenie ciągłego procesu budowy, dlatego właśnie jego charakterystyczną cechą jest wznoszenie budynków o takim kształcie, by można było je rozbudowywać w przyszłości. Budowle te początkowo służyły do celów komunikacyjnych i przemysłowych. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać walory estetyczne tego stylu.

Dodane w kategorii: Style architektoniczne

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *