Cuda architektoniczne

Czym się zajmuje SARP?

25 maja 2017 0 komentarzy

architektura i prawo

Flynt/bigstockphoto.com

Stowarzyszenie Architektów Polskich to stowarzyszenie zawodowe, które zrzesza polskich architektów. Siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Foksal 2 w pałacu Zamoyskich. Od 2007 roku Prezesem Zarządu głównego jest Jerzy Grochulski. W 25 miastach w Polsce mieszczą się Oddziały SARP [informacje z maja 2017 roku].

W Zarządzie SARP utworzonych jest kilka roboczych komisji. Są to m.in. komisja ds. opiniowania aktów legislacyjnych różnych stopni, szczególnie projektów ustaw sejmowych w sprawie planowania przestrzennego, urbanistyki architektury i budownictwa oraz projektów rozporządzeń wykonawczych Rządu do uchwalonych już aktów legislacyjnych. Inne komisje zajmują się etyką zawodową, uprawnieniami, prawami socjalnymi architektów, współpracą zagraniczną, wspieraniem się wzajemnie oraz organizacjami konkursów architektonicznych.

SARP prowadzi działalność kulturalną oraz naukowo – oświatową. Od 1966 przez SARP przyznawana jest Honorowa Nagroda SARP. W 1995 roku SARP otrzymał od Ministra Kultury zezwolenie na zbiorowe zarządzaniem zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych na polach eksploatacji takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie techniką graficzną, drukarską, fotograficzną, kserograficzną i cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa.

SARP zrzesza około 5 tysięcy architektów w Polsce. Główne cele statutowe działalności SARP to dbanie o jakość architektury oraz środowiska, rozwój twórczości architektonicznej i warsztatu architekta oraz ochrona zawodu.

Stowarzyszenie ma za zadanie bronić praw architektów do udziału w projektach budowlanych. Dba o stosunki z inwestorami i stoi na straży projektowanych obiektów budowlanych i budowli o różnym przeznaczeniu, gdyż zauważalna stała się tendencja inwestorów do nieliczenia się z charakterystyką przestrzenną i historyczną.

SARP działa na rzecz doskonalenia polskiego prawa na rzecz architektury i środowiska zabudowanego. Współpracuje z różnymi agendami rządu i parlamentu przy tworzeniu ustaw i rozporządzeń takich jak Prawo Budowlane, o Zagospodarowaniu przestrzennym, o Zamówieniach Publicznych, Prawo Autorskie, o Ochronie dóbr kultury dbając przy tym o potrzeby społeczeństwa.

Dzięki działalności organizacji architektura oraz ład przestrzenny mogą być kreowane w zgodzie ze środowiskiem i oczekiwaniami obywateli, a przestrzeń kulturowa i otwarta nie ulegają degradacji.

Dodane w kategorii: Baza wiedzy

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany/ Wymagane pola oznaczone gwiazdką *